เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางน้ำฝน สุริยะธรรม ได้รับการแต่งตั้ง "ระดับชำนาญการพิเศษ"

ขอแสดงความยินดีกับ นางน้ำฝน สุริยะธรรม ได้รับการแต่งตั้ง "ระดับชำนาญการพิเศษ"

บุคลากรสายสนับสนุน นางน้ำฝน สุริยะธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "ระดับชำนาญการพิเศษ"
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราพร หาญกลับ ได้รับการแต่งตั้ง "ระดับชำนาญการพิเศษ"

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราพร หาญกลับ ได้รับการแต่งตั้ง "ระดับชำนาญการพิเศษ"

บุคลากรสายสนับสนุน ดร.จิราพร หาญกลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "ระดับชำนาญการพิเศษ"
ขอเชิญฟังบรรยาย ​วิศวกรรมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตรและชีวภาพ

ขอเชิญฟังบรรยาย ​วิศวกรรมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตรและชีวภาพ

ขอเชิญทุกท่าน​ที่สนใจ​ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย​ หัวข้อ​วิศวกรรมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตรและชีวภาพ​ ท่านใดสนใจแสกน QR Cord
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (เงินรายได้) ประจำปี 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (เงินรายได้) ประจำปี 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (เงินรายได้) ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จงจิตร จันตรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จงจิตร จันตรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จงจิตร จันตรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มาตรการป้องกันโควิด-19 1-30 มิถุนายน2564 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มาตรการป้องกันโควิด-19 1-30 มิถุนายน2564 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 1-30 มิถุนายน2564 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปภายในสถาบัน
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อันเนื่องจากไวรัส COVID-19

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อันเนื่องจากไวรัส COVID-19

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อันเนื่องจากไวรัส COVID-19
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
The 6th National Conference and The 2nd International Conference (IAMBEST2021)

The 6th National Conference and The 2nd International Conference (IAMBEST2021)

The 6th National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology
ขอเชิญร่วมร่วมฟังบรรยาย  การควบคุมและการใช้งานหุ่นยนค์อุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมร่วมฟังบรรยาย การควบคุมและการใช้งานหุ่นยนค์อุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมร่วมฟังบรรยาย การควบคุมและการใช้งานหุ่นยนค์อุตสาหกรรม
มาตรการป้องกันโควิด-19 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มาตรการป้องกันโควิด-19 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มาตรการป้องกันโควิด-19 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปภายในสถาบัน
ช่องทางการติดต่อพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร LINE Official
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์ในอนาคต และ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์ในอนาคต และ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต Computational fluid dynamics in combustion และ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
งดเดินทางเข้าสถาบันฯ ระหว่าง 16 -30 เมษายน 2564

งดเดินทางเข้าสถาบันฯ ระหว่าง 16 -30 เมษายน 2564

ประกาศ งดเดินทางเข้าสถาบันฯ ระหว่าง 16 -30 เมษายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงจาก Covid-19 และข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
รางวัลการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27

รางวัลการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27

รางวัลการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27 รูปแบบออนไลน์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บันทึกถ่ายทอดสด Life and learn with natural in KMITL Chumphon Campus

บันทึกถ่ายทอดสด Life and learn with natural in KMITL Chumphon Campus

ขอเชิญชมบันทึกไลฟ์สด...Live ชีวิตดี๊ดี...มาเรียนที่นี่ สจล. ชุมพร
ขอแสดงความยินดี ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ ได้รับทุนวิจัยประเทศฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดี ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ ได้รับทุนวิจัยประเทศฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดี ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ ได้รับทุนวิจัยประเทศฝรั่งเศส
ทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

ทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

ทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2564 รอบที่ 1
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ร่วมต่อต้านทุจริต สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเกษตร ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน
ประกาศ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน เมื่อจะเดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร เกี่ยวกับไวรัส COVID-19

ประกาศ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน เมื่อจะเดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร เกี่ยวกับไวรัส COVID-19

ประกาศ การปฏฺิบัติและการดำเนินการของนักศึกษาที่เดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร และประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19
ขอเชิญร่วมบูชา เหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี

ขอเชิญร่วมบูชา เหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี

ขอเชิญร่วมบูชา เหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนีและพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
การคัดกรอง KMITL GoFight ประเมินตนเอง ก่อนเดินทางเข้าสถาบัน

การคัดกรอง KMITL GoFight ประเมินตนเอง ก่อนเดินทางเข้าสถาบัน

KMITL GoFight ประเมินตนเอง ก่อนเดินทางมาสถาบัน กับ 3 ขั้นตอนการคัดกรองอย่างง่ายๆ ในการเข้าพื้นที่ สจล.
LIVE การสอบสัมภาษณ์ TCAS1

LIVE การสอบสัมภาษณ์ TCAS1

KMITL GoFight ประเมินตนเอง ก่อนเดินทางมาสถาบัน กับ 3 ขั้นตอนการคัดกรองอย่างง่ายๆ ในการเข้าพื้นที่ สจล.
ประกาศรายชื่อ โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อ โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
รับสมัครงาน โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำพล 1 มหาวิทยาลัย)
กิจกรรมแข่งขันจักรยานก้าวเดิน

กิจกรรมแข่งขันจักรยานก้าวเดิน

กิจกรรมแข่งขันจักรยานก้าวเดิน ในรายวิชากลศาสตร์ของเครื่องจักรกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
KMITL CHUMPHON OPENHOUSE2020

KMITL CHUMPHON OPENHOUSE2020

15 ธันวาคม 2563 พบกับกิจกรรม Open House 2020 @พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้น และค่ายเพาะกล้านักวิจัย

ค่ายปฏิบัติการเบื้องต้น และค่ายเพาะกล้านักวิจัย

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ร่วมกับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดโครงการค่ายปฏิบัติการเบื้องต้น และค่ายเพาะกล้านักวิจัย
Scroll to Top