เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดธุรกิจจำลอง

โครงการเปิดธุรกิจจำลอง

10 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบครบวงจร

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบครบวงจร

5 กันยายน 2565 ณ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
หลักสูตรวิศกรรมไฟ้ฟ้ากำลัง ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สภาวิศวกร

หลักสูตรวิศกรรมไฟ้ฟ้ากำลัง ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สภาวิศวกร

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วชร กาลาสี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วชร กาลาสี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดิเรก สุริยะวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดิเรก สุริยะวงศ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โครงการเดิน – วิ่ง ประเพณี น้องพี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

โครงการเดิน – วิ่ง ประเพณี น้องพี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร วัดเขาเจดีย์
ขอแสดงความยินดีกับ ศศิดารา เจริญศิริ

ขอแสดงความยินดีกับ ศศิดารา เจริญศิริ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กิจกรรม Workshop พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

กิจกรรม Workshop พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

สมัครด่วน มี Workshop ให้เลือกสมัคร หลากหลายหลักสูตร
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมันต์ บุญนวล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมันต์ บุญนวล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์

ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์

ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19

แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19

ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
ขอเชิญเสนอข้อมูลหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

ขอเชิญเสนอข้อมูลหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

เพื่อจัดซื้อสำหรับห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรฯ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุษณีย์ เสวกวัชรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุษณีย์ เสวกวัชรี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุริกิจ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูทุเรียนจากโรคเน่าไฟทอปธอร่า

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูทุเรียนจากโรคเน่าไฟทอปธอร่า

โดยวิธีไบโอเทคนิค สู่ระบบNAP และเกษตรอินทรีย์
Scroll to Top