เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Young SMART Agri-camp

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Young SMART Agri-camp

กรุณา ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์
ผศ.ดร.ศรัญ ดวง​สุวรรณ​ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

ผศ.ดร.ศรัญ ดวง​สุวรรณ​ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 (EECON46)
โปรแกรมวิชาเรียนสำหรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมวิชาเรียนสำหรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและโครงการแววนวัตกร
Portfolio Workshop ครั้งที่2

Portfolio Workshop ครั้งที่2

อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โชษณ ศรีเกตุ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โชษณ ศรีเกตุ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต สจล.วิทยาเขตชุมพร 29 ต.ค. 2566

ซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต สจล.วิทยาเขตชุมพร 29 ต.ค. 2566

เฉพาะนักศึกษา สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
9 หลักสูตร ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

9 หลักสูตร ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
Portfolio Workshop สำหรับสมัคร TCAS

Portfolio Workshop สำหรับสมัคร TCAS

อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM
LIBRARY KMITL PCC

LIBRARY KMITL PCC

เปิดให้บริการนอกเวลา 24 ส.ค. - 3 ก.ย. 66
18 มกราคม 2534 ก่อตั้ง สจล.วิทยาเขตชุมพร

18 มกราคม 2534 ก่อตั้ง สจล.วิทยาเขตชุมพร

24 สิงหาคม 2566 สถาปนา สจล. ครบ 63 ปี
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
ขับขี่ปลอดภัย ในเขตพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

ขับขี่ปลอดภัย ในเขตพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

ขอเชิญทุกคน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
"รางวัลชนะเลิศ" จากการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566

"รางวัลชนะเลิศ" จากการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566

นวัตกรรมการใช้ใบยางพาราปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารหยาบในโคนม
Scroll to Top