เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์

ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์

ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19

แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19

ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
กิจกรรม Workshop พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

กิจกรรม Workshop พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

สมัครด่วน มี Workshop ให้เลือกสมัคร หลากหลายหลักสูตร
ขอเชิญเสนอข้อมูลหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

ขอเชิญเสนอข้อมูลหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

เพื่อจัดซื้อสำหรับห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรฯ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุษณีย์ เสวกวัชรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุษณีย์ เสวกวัชรี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุริกิจ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูทุเรียนจากโรคเน่าไฟทอปธอร่า

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูทุเรียนจากโรคเน่าไฟทอปธอร่า

โดยวิธีไบโอเทคนิค สู่ระบบNAP และเกษตรอินทรีย์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ลาดกระบังชุมพรรับรางวัล "รางวัลครูดี ศรีชุมพร"

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ลาดกระบังชุมพรรับรางวัล "รางวัลครูดี ศรีชุมพร"

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาพืชสวน
ขอเชิญฟังบรรยาย ​เรื่อง​ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าฯ

ขอเชิญฟังบรรยาย ​เรื่อง​ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าฯ

และแนวโน้มการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานทดแทน ร่วมกับ AI ในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี

สจล.วิทยาเขตชุมพร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 7 ท่าน
มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว อาฮุจา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว อาฮุจา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาพืชสวน
KMITL Open house 2021

KMITL Open house 2021

28-29 ตุลาคม 2564 https://openhouse.kmitl.ac.th
ส่งมอบชุดเครื่องจักรแปรรูปผลไม้ตัวต่อเพื่อธนาคารผลไม้เคลื่อนที่

ส่งมอบชุดเครื่องจักรแปรรูปผลไม้ตัวต่อเพื่อธนาคารผลไม้เคลื่อนที่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
แสดงความยินดี ผู้บริหารใหม่

แสดงความยินดี ผู้บริหารใหม่

ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
สจล. ชุมพร กรุงเทพฯ คือหนึ่งเดียวกัน

สจล. ชุมพร กรุงเทพฯ คือหนึ่งเดียวกัน

คณะผู้บริหาร สจล. ชุมพร - กรุงเทพ ร่วมประชุมโครงการ สจล.หนึ่งเดียว อย่างต่อเนื่อง
Scroll to Top