เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม
รับสมัครงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคา งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า

ประกวดราคา งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า

อาคารสำนักวิชา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 รายการ
รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

วุฒิปริญญาเอก จำนวน 28 อัตรา วิทยาเขตชุมพร 2 อัตรา
รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี

ประจำศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน
รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคา ผ้าม่านหอพัก

ประกวดราคา ผ้าม่านหอพัก

หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 ชุด และม่านหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจัดซื้อชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกวดราคาจัดซื้อชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย

(Next Generation firewall) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ ๒ จำนวน ๕๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าหาดพระจอม

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าหาดพระจอม

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าหาดพระจอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เหล็ก

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เหล็ก

งานบ้านงานครัว 1 รายการ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 91 ตู้
ประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายไฟหอพักนักศึกษา

ประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายไฟหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 รายการ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 46 รายการ

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 46 รายการ

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 46 รายการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานเกษตร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเกษตร ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน
ประกาศรายชื่อ โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อ โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
รับสมัครงาน โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำพล 1 มหาวิทยาลัย)
ขายทอดตลาด แพะ จำนวน 36 ตัว

ขายทอดตลาด แพะ จำนวน 36 ตัว

ขายทอดตลาด แพะ จำนวน 36 ตัว แบ่งเป็นแพะพ่อพันธ์ 8 ตัว แพะแม่พันธ์ 28 ตัว
จัดซื้อชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อม

จัดซื้อชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อม

การจัดซื้อชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมฯ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องฝึกเชื่อมแบบเสมือนจริง

จัดซื้อเครื่องฝึกเชื่อมแบบเสมือนจริง

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฝึกเชื่อมแบบเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพวิดีทัศน์

จัดซื้อกล้องบันทึกภาพวิดีทัศน์

ประกวดราคาจัดซื้อกล้องบันทึกภาพวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัครพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่หอพัก

ผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่หอพัก

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา
Scroll to Top