เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างรายเดือน 2 ตำแหน่ง

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 กันยายน 2565
ประกวดราคา โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง

ประกวดราคา โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง

พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด (ประกาศใหม่)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี2566

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี2566

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขายทอดตลาด ยานพาหนะและขนส่ง

ขายทอดตลาด ยานพาหนะและขนส่ง

ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ ขอรายละเอียดถึง 26 ก.ค. 65
รับสมัครงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคา งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า

ประกวดราคา งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า

อาคารสำนักวิชา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 รายการ
รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

วุฒิปริญญาเอก จำนวน 28 อัตรา วิทยาเขตชุมพร 2 อัตรา
รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี

ประจำศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน
รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคา ผ้าม่านหอพัก

ประกวดราคา ผ้าม่านหอพัก

หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 ชุด และม่านหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจัดซื้อชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกวดราคาจัดซื้อชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย

(Next Generation firewall) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ ๒ จำนวน ๕๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าหาดพระจอม

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าหาดพระจอม

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าหาดพระจอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เหล็ก

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เหล็ก

งานบ้านงานครัว 1 รายการ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 91 ตู้
ประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายไฟหอพักนักศึกษา

ประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายไฟหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 รายการ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 46 รายการ

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 46 รายการ

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 46 รายการ
Scroll to Top