เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม
ผลการพิจารณารอบสัมภาษณ์ ผู้ประมูลร้านถ่ายเอกสาร

ผลการพิจารณารอบสัมภาษณ์ ผู้ประมูลร้านถ่ายเอกสาร

โรงอาหารพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร รอบสัมภาษณ์
ผลการพิจารณาผู้ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ผลการพิจารณาผู้ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

โรงอาหารพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร รอบเกณฑ์คุณภาพ
ผลการพิจารณาผู้ประมูลร้านถ่ายเอกสาร

ผลการพิจารณาผู้ประมูลร้านถ่ายเอกสาร

โรงอาหารพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร รอบพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯ บัดนี้ - 12 เม.ย. 66
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตียง ที่นอน

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตียง ที่นอน

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน (รอบสอง)

ประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน (รอบสอง)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1 รายการ
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างรายเดือน 2 ตำแหน่ง

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 กันยายน 2565
ประกวดราคา โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง

ประกวดราคา โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง

พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด (ประกาศใหม่)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี2566

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี2566

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขายทอดตลาด ยานพาหนะและขนส่ง

ขายทอดตลาด ยานพาหนะและขนส่ง

ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ ขอรายละเอียดถึง 26 ก.ค. 65
รับสมัครงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคา งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า

ประกวดราคา งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า

อาคารสำนักวิชา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 1 รายการ
รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

วุฒิปริญญาเอก จำนวน 28 อัตรา วิทยาเขตชุมพร 2 อัตรา
รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี

ประจำศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน
รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

รับสมัครพนักงานตําแหน่งอาจารย์

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคา ผ้าม่านหอพัก

ประกวดราคา ผ้าม่านหอพัก

หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 ชุด และม่านหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจัดซื้อชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกวดราคาจัดซื้อชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Scroll to Top