เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

01-ลูวิ่ง-1-1
03-Smith-Machine-2-1
67711-1
K62_0123-1
82828672_2632657016787822_120652885544402944_n-1
67760-1

เวลาเปิด
16:00-22:00น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายวัน

รายะเอียดรายวัน

*หมายเหตุ : สมาชิกรายปี,บุคลากร,นักศึกษา ให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้บริการศูนย์

Scroll to Top