เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

Video Playlist
1/12 videos
1
ePassport และ การ check-in เข้า สจล.วิทยาเขตชุมพร
ePassport และ การ check-in เข้า สจล.วิทยาเขตชุมพร
2
สุจริตและโปร่งใส คือหัวใจขององค์กร
สุจริตและโปร่งใส คือหัวใจขององค์กร
3
พี่ๆ ผู้บริหารยินดีต้อนรับน้องใหม่ ปีการศีกษา2564
พี่ๆ ผู้บริหารยินดีต้อนรับน้องใหม่ ปีการศีกษา2564
4
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
5
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรไหม
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรไหม
6
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
7
โครงการปัจฉิมนิเทศ (ONLINE) ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศ (ONLINE) ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
8
IAMBEST2021
IAMBEST2021
9
เราจะผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกัน
เราจะผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกัน
10
สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี โดยโทรทัศน์ช่อง NBT
สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี โดยโทรทัศน์ช่อง NBT
11
บันทึก Live ชีวิตดี๊ดี...มาเรียนที่นี่ สจล. ชุมพร
บันทึก Live ชีวิตดี๊ดี...มาเรียนที่นี่ สจล. ชุมพร
12
เกษตรอัจฉริยะ พี่เคสอนชิวร้านกาแฟ
เกษตรอัจฉริยะ พี่เคสอนชิวร้านกาแฟ
ข่าวประชาสัมพันธ์​
ข่าวประกาศนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ITA

Integrity and Transparency Assessmentf

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

Current

KMITL

สิ่งแวดล้อม

งานวิจัย

KBAC เพื่อชุมชน

KMITL BETAGRO AREA-BASED CHUMCO

COMMUNITY COLLABORATION

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

  • ส่งมอบแพเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
  • ธนาคารปูเกาะเตียบ
  • ชุมชนปลอดขยะ เกาะเตียบ
  • กองทุนเก็บเบี้ยใต้ถุน “ล้าน”
  • เก็บใบปาล์มน้ำมัน เพื่อตรวจธาตุอาหาร
Scroll to Top