เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_65_12_19_1
slider_66_01_09_1
slider_64_12_01_1
slider_63_10_25_1_

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

Video Playlist
1/13 videos
1
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับงานวันลูกพระจอม ปี2565
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับงานวันลูกพระจอม ปี2565
2
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับการพัฒนา สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับการพัฒนา สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ
3
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256
4
วันลูกพระจอม พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ปีการศึกษา 2565
วันลูกพระจอม พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ปีการศึกษา 2565
5
เดิน - วิ่ง ประเพณีน้องพี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
เดิน - วิ่ง ประเพณีน้องพี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12
6
อาจารย์เดี่ยว รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี รวมพลังของทุก ๆ คน ขับเคลื่อน สจล. ไปด้วยกัน
อาจารย์เดี่ยว รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี รวมพลังของทุก ๆ คน ขับเคลื่อน สจล. ไปด้วยกัน
7
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร เชิญน้องมาเรียน สจล.ชุมพร
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร เชิญน้องมาเรียน สจล.ชุมพร
8
สุจริตและโปร่งใส คือหัวใจขององค์กร
สุจริตและโปร่งใส คือหัวใจขององค์กร
9
ePassport และ การ check-in เข้า สจล.วิทยาเขตชุมพร
ePassport และ การ check-in เข้า สจล.วิทยาเขตชุมพร
10
พี่ๆ ผู้บริหารยินดีต้อนรับน้องใหม่ ปีการศีกษา2564
พี่ๆ ผู้บริหารยินดีต้อนรับน้องใหม่ ปีการศีกษา2564
11
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
12
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรไหม
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรไหม
13
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
ข่าวประชาสัมพันธ์​
ข่าวประกาศนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

COVID-19

ประกาศการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

Current

KMITL

สิ่งแวดล้อม

ITA

Integrity and Transparency Assessmentf

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

ENERGY CONSERVATION AND RENEWABLE ENERGY

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
ร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน

งานวิจัย

KBAC เพื่อชุมชน

KMITL BETAGRO AREA-BASED CHUMCO

COMMUNITY COLLABORATION

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

  • ส่งมอบแพเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
  • ธนาคารปูเกาะเตียบ
  • ชุมชนปลอดขยะ เกาะเตียบ
  • กองทุนเก็บเบี้ยใต้ถุน “ล้าน”
  • เก็บใบปาล์มน้ำมัน เพื่อตรวจธาตุอาหาร
Scroll to Top
Scroll to Top