เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_65_06_23_1
slider_64_12_01_1
slider_63_10_25_1_
Video Playlist
1/11 videos
1
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร เชิญน้องมาเรียน สจล.ชุมพร
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร เชิญน้องมาเรียน สจล.ชุมพร
2
สุจริตและโปร่งใส คือหัวใจขององค์กร
สุจริตและโปร่งใส คือหัวใจขององค์กร
3
ePassport และ การ check-in เข้า สจล.วิทยาเขตชุมพร
ePassport และ การ check-in เข้า สจล.วิทยาเขตชุมพร
4
พี่ๆ ผู้บริหารยินดีต้อนรับน้องใหม่ ปีการศีกษา2564
พี่ๆ ผู้บริหารยินดีต้อนรับน้องใหม่ ปีการศีกษา2564
5
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
6
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรไหม
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรไหม
7
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
8
โครงการปัจฉิมนิเทศ (ONLINE) ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศ (ONLINE) ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
9
IAMBEST2021
IAMBEST2021
10
เราจะผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกัน
เราจะผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกัน
11
สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี โดยโทรทัศน์ช่อง NBT
สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี โดยโทรทัศน์ช่อง NBT
ข่าวประชาสัมพันธ์​
ข่าวประกาศนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

COVID-19

ประกาศการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

Current

KMITL

สิ่งแวดล้อม

ITA

Integrity and Transparency Assessmentf

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

งานวิจัย

KBAC เพื่อชุมชน

KMITL BETAGRO AREA-BASED CHUMCO

COMMUNITY COLLABORATION

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

  • ส่งมอบแพเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
  • ธนาคารปูเกาะเตียบ
  • ชุมชนปลอดขยะ เกาะเตียบ
  • กองทุนเก็บเบี้ยใต้ถุน “ล้าน”
  • เก็บใบปาล์มน้ำมัน เพื่อตรวจธาตุอาหาร
Scroll to Top