เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_65_12_19_1
slider_66_12_06_1
slider_66_12_01_1
slider_66_11_20_1

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

Video Playlist
1/12 videos
1
พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร 2566
พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร 2566
2
หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
3
ชายหาด ทะเลหาดพระจอม
ชายหาด ทะเลหาดพระจอม
4
ช้อป ชิม ชิล ตลาดชุมชนเทคโน
ช้อป ชิม ชิล ตลาดชุมชนเทคโน
5
แนะนำห้อง
แนะนำห้อง
6
กีฬาสัมพันธ์  สจล.กรุงเทพ & ชุมพร
กีฬาสัมพันธ์ สจล.กรุงเทพ & ชุมพร
7
KMITL ONE กีฬามวยทะเล
KMITL ONE กีฬามวยทะเล
8
ตะลุยฟาร์มวิทยาเขต
ตะลุยฟาร์มวิทยาเขต
9
การดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ @เกาะเต่า
การดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ @เกาะเต่า
10
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับงานวันลูกพระจอม ปี2565
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับงานวันลูกพระจอม ปี2565
11
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับการพัฒนา สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับการพัฒนา สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ
12
วันลูกพระจอม พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ปีการศึกษา 2565
วันลูกพระจอม พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์​
ข่าวประกาศนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

Current

KMITL

สิ่งแวดล้อม

ITA

Integrity and Transparency Assessmentf

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

ENERGY CONSERVATION AND RENEWABLE ENERGY

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
ร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน

COVID-19

ประกาศการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

งานวิจัย

KBAC เพื่อชุมชน

KMITL BETAGRO AREA-BASED CHUMCO

COMMUNITY COLLABORATION

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

  • ส่งมอบแพเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
  • ธนาคารปูเกาะเตียบ
  • ชุมชนปลอดขยะ เกาะเตียบ
  • กองทุนเก็บเบี้ยใต้ถุน “ล้าน”
  • เก็บใบปาล์มน้ำมัน เพื่อตรวจธาตุอาหาร
Scroll to Top