เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_2024_06_18_1
slider_2024_06_17_1
ข่าวประชาสัมพันธ์​
Video Playlist
1/12 videos
1
แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2
พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร 2566
พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร 2566
3
หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
4
ชายหาด ทะเลหาดพระจอม
ชายหาด ทะเลหาดพระจอม
5
ช้อป ชิม ชิล ตลาดชุมชนเทคโน
ช้อป ชิม ชิล ตลาดชุมชนเทคโน
6
แนะนำห้อง
แนะนำห้อง
7
กีฬาสัมพันธ์  สจล.กรุงเทพ & ชุมพร
กีฬาสัมพันธ์ สจล.กรุงเทพ & ชุมพร
8
KMITL ONE กีฬามวยทะเล
KMITL ONE กีฬามวยทะเล
9
ตะลุยฟาร์มวิทยาเขต
ตะลุยฟาร์มวิทยาเขต
10
การดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ @เกาะเต่า
การดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ @เกาะเต่า
11
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับงานวันลูกพระจอม ปี2565
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับงานวันลูกพระจอม ปี2565
12
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับการพัฒนา สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กับการพัฒนา สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ
ข่าวประกาศนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

Current

KMITL

สิ่งแวดล้อม

ITA

Integrity and Transparency Assessmentf

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

ENERGY CONSERVATION AND RENEWABLE ENERGY

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
ร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน

งานวิจัย

Scroll to Top