เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวประกาศนักศึกษา

ข่าวประกาศนักศึกษา
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์

ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์

ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

บัณฑิตปีการศึกษา 2563 ทุกคน วันนี้ถึง 15 มี.ค. 65
แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19

แนวปฏิบัติกรณีพบผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19

ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
การขอทำบัตรใหม่สำหรับนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป

การขอทำบัตรใหม่สำหรับนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป

นักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร บัตรหายหรือ​ต้องการทำบัตรใหม่
บริการ Resource Delivery

บริการ Resource Delivery

ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ส่งฟรี ถึงบ้าน
โปรแกรมวิชาเรียนสำหรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โปรแกรมวิชาเรียนสำหรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและโครงการแววนวัตกร
ขอยืม Notebook เพื่อการศึกษา

ขอยืม Notebook เพื่อการศึกษา

เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นักศึกษาทุกท่าน รับคืนค่าเทอมหรือชำระค่าเทอม 50%

นักศึกษาทุกท่าน รับคืนค่าเทอมหรือชำระค่าเทอม 50%

นักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร เข้าระบบเบียนสถาบัน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

ทุกระดับการศึกษา ตรี โท เอก
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

มาตรการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ลิ้งค์ การเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา1/2564 ทุกชั้นปี

ลิ้งค์ การเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา1/2564 ทุกชั้นปี

ลิ้งค์ การเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกชั้นปี
ขอเชิญฟังบรรยาย ​เรื่อง​ AI Classification using Jetson Nano

ขอเชิญฟังบรรยาย ​เรื่อง​ AI Classification using Jetson Nano

ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ​ และผู้ที่สนใจ​เข้าฟังบรรยาย วันที่​ 25 และ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น. (บรรยายสองรอบ)
ขอเชิญฟังบรรยาย ​เรื่อง​ Basic Python for Robotics

ขอเชิญฟังบรรยาย ​เรื่อง​ Basic Python for Robotics

ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ​ และผู้ที่สนใจ​เข้าฟังบรรยาย วันที่​ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น.
ประกาศแนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าปฏิบัติงานวิจัยในสถาบันฯ

ประกาศแนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าปฏิบัติงานวิจัยในสถาบันฯ

ประกาศฉบับที่ 28 แนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าปฏิบัติงานวิจัยในสถาบันฯ และทุกฉบับก่อนหน้านี้
การยื่นคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษภายนอกสถาบัน

การยื่นคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษภายนอกสถาบัน

ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นเอกสารหลังจากรายงานตัวนักศึกษาแล้ว ภายใน 1 สัปดาห์
Scroll to Top