เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่
ขั้นตอนวิธีการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 รอบ Admission ปีการศึกษา2565

ขั้นตอนวิธีการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 รอบ Admission ปีการศึกษา2565

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบ Quota

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบ Quota

TCAS2 รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
ขั้นตอนการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ TCAS1 Portfolio และสอบตรง 65

ขั้นตอนการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ TCAS1 Portfolio และสอบตรง 65

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ผ่าน TCAS1 และ ปวส.สอบตรง ปี65 พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
Scroll to Top