เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวส.ต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง ปี2566 รอบที่ 3

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวส.ต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง ปี2566 รอบที่ 3

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายใน 17–20 มกราคม 2566
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS2 Quota ปีการศึกษา 2566

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS2 Quota ปีการศึกษา 2566

TCAS2 แบบโควตา รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1

ผ่าน Clearing House แล้ว ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวส.ต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง ปี2566 รอบที่ 2

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวส.ต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง ปี2566 รอบที่ 2

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายใน 17–20 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS1 Portfolio รอบที่ 1.3 และมีสิทธิ์ Clearing House

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS1 Portfolio รอบที่ 1.3 และมีสิทธิ์ Clearing House

Clearing House ผ่านระบบ ทปอ. https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566
Scroll to Top