เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ชีวิตนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีทั้งหมด 3 อาคาร
อาคารที่ 1 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร A
อาคารที่ 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร B
อาคาร A และ อาคาร B
หอพักแบบห้องน้ำรวม (มีห้องน้ำในแต่ละชั้นที่นักศึกษาพักอาศัย)
ซึ่งมีห้องพัก 2 ประเภท คือ
ห้องพักแบบธรรมดา (1,400 บาท/ห้อง/เดือน)
ห้องพักปรับอากาศ (2,500 บาท/ห้อง/เดือน)
ค่าน้ำเหมาจ่าย 300 บาท/คน/ปี
ค่าไฟฟ้าจ่ายจริงตามหน่วย หน่วยละ 7 บาท

อาคารที่ 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร C
ห้องพักปรับอากาศ มีห้องน้ำในห้องพัก
(4,000 บาท/ห้อง/เดือน) ค่าน้ำหน่วยละ 16 บาท
ค่าไฟฟ้าจ่ายจริงตามหน่วย หน่วยละ 7 บาท

หมายเหตุ :
1. ห้องพักทุกประเภทสามารถเข้าพักอาศัยได้ห้องละ 2 คน
2. ในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอนพร้อมที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 ชุด

จุดบริการอำนวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษา
1. อินเตอร์เน็ต WIFI KMITL , WIFI TRUE MOVE
2. จุดบริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ฟรี
3. ห้องรีดผ้า ฟรี
4. เครื่องบริการตู้กดน้ำดื่ม ฟรี
5. ห้องติวหนังสือและห้องดูโทรทัศน์
6. ห้องทำอาหาร
7. ตู้จำหน่ายสินค้า 7-11

สิ่งที่ผู้เข้าพักต้องจัดเตรียม
1. ของใช้ส่วนตัว
2. หมอน ผ้าห่ม
3. ชุดผ้าปูที่นอน ขนาด 3.5
4. พัดลม

เวลาเปิด-ปิด หอพัก ตามเวลาสถานกาณ์ ปกติ เวลา 05.00-23.00 น.

ติดต่อสอบถาม

สอบถามพี่น้ำตาล 06-2231-6077  หรือ ID Line : 0630928820

วัตถุประสงค์ของหอพักนักศึกษา

เพื่อบริการที่พักให้กับนักศึกษาผู้มีภูมิลำเนาห่างไกลจากสถาบันฯ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายอันเหมาะสมพร้อมทั้งความปลอดภัย

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

รายชื่อผู้จองห้องพัก (ยังไม่มีข้อมูล)

Scroll to Top