เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_64_05_30_1
slider_64_04_21_1
slider_63_12_28_1
slider_63_10_25_1_

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

Video Playlist
1/12 videos
1
IAMBEST2021
IAMBEST2021
2
เราจะผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกัน
เราจะผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกัน
3
ประเภณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
ประเภณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
4
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
5
สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี โดยโทรทัศน์ช่อง NBT
สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี โดยโทรทัศน์ช่อง NBT
6
บันทึก Live ชีวิตดี๊ดี...มาเรียนที่นี่ สจล. ชุมพร
บันทึก Live ชีวิตดี๊ดี...มาเรียนที่นี่ สจล. ชุมพร
7
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
8
เกษตรอัจฉริยะ พี่เคสอนชิวร้านกาแฟ
เกษตรอัจฉริยะ พี่เคสอนชิวร้านกาแฟ
9
หลักสูตรสัตวศาสตร์ มีการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ด้วย
หลักสูตรสัตวศาสตร์ มีการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ด้วย
10
แนะนำภาควิชาในพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
แนะนำภาควิชาในพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
11
พิธีซ้อมย่อยบัณฑิตและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา2562
พิธีซ้อมย่อยบัณฑิตและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา2562
12
พี่เอ้...กล่าวต้อนรับน้องนักศึกษาชั้นปีที่1
พี่เอ้...กล่าวต้อนรับน้องนักศึกษาชั้นปีที่1
ข่าวประชาสัมพันธ์​
ข่าวประกาศนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ITA

Integrity and Transparency Assessmentf

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

Current

KMITL

สิ่งแวดล้อม

งานวิจัย

KBAC เพื่อชุมชน

KMITL BETAGRO AREA-BASED CHUMCO

COMMUNITY COLLABORATION

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

  • ส่งมอบแพเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
  • ธนาคารปูเกาะเตียบ
  • ชุมชนปลอดขยะ เกาะเตียบ
  • กองทุนเก็บเบี้ยใต้ถุน “ล้าน”
  • เก็บใบปาล์มน้ำมัน เพื่อตรวจธาตุอาหาร
Scroll to Top