เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

Video Playlist
1/12 videos
1
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
2
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและการจัดการ
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและการจัดการ
3
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
4
แนะนำภาควิชาในพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
แนะนำภาควิชาในพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
5
พิธีซ้อมย่อยบัณฑิตและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา2562
พิธีซ้อมย่อยบัณฑิตและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา2562
6
พี่เอ้...กล่าวต้อนรับน้องนักศึกษาชั้นปีที่1
พี่เอ้...กล่าวต้อนรับน้องนักศึกษาชั้นปีที่1
7
ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ อาจารย์สมพร นพเกื้อ เสนอข่าวโดยทีวีช่อง 8
ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ อาจารย์สมพร นพเกื้อ เสนอข่าวโดยทีวีช่อง 8
8
ส่งเสริมให้นักศึกษาปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ เสนอข่าวโดยทีวีช่อง TNN16
ส่งเสริมให้นักศึกษาปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ เสนอข่าวโดยทีวีช่อง TNN16
9
พิธีมอบเน็กไทและเข็มพระมหามงกุ​ฎ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
พิธีมอบเน็กไทและเข็มพระมหามงกุ​ฎ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
10
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร Fitness Center ศูนย์ออกกำลังกายมาตรฐาน
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร Fitness Center ศูนย์ออกกำลังกายมาตรฐาน
11
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ดขาวอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชาใบเสม็ด
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ดขาวอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชาใบเสม็ด
12
การพัฒนาชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน
การพัฒนาชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน
ประชาสัมพันธ์​
ข่าวประกาศนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

Current

KMITL

สิ่งแวดล้อม

งานวิจัย

KBAC เพื่อชุมชน

KMITL BETAGRO AREA-BASED CHUMCO

COMMUNITY COLLABORATION

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

  • ส่งมอบแพเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
  • ธนาคารปูเกาะเตียบ
  • ชุมชนปลอดขยะ เกาะเตียบ
  • กองทุนเก็บเบี้ยใต้ถุน “ล้าน”
  • เก็บใบปาล์มน้ำมัน เพื่อตรวจธาตุอาหาร
Scroll to Top