HEADLINE NEWS

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS62 รอบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เปิดรับสมัคร พร้อมกันทั่วประเทศ แล้วพบกัน พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุมศักดิ์ โดย ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จังหวัดชุมพร Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ประกวดคลิปวิดีโอปูม้า

ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์พรัพยากรปูม้า

ทุนวิจัยกิจการกระจายเสียง

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส). เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)

ราชมงคลกรุงเทพเข้าเยี่ยมชม

คณะผู้บริหาร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาเขต โดยเฉพาะกิจกรรม KBAC และ KMITL SMART UNIVERSITY DATA CENTER

ประชุมร่วมคณะผู้บริหารจาก สวทช.

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก สวทช. โดย น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชย์สิทธิ์ รอง.ผอ.สวทช ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มตัวแทนชุมชนชุมโค หารือแนวทางความร่วมมือกันในการนำงานวิจัย สู่การพัฒนาชุมชน

บุคลากรทางการศึกษาจาก จ.ระนอง

บุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดระนอง ศึกษาดูงานการจัดการการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการแต่ละหลักสูตร โดยคณะผู้บริหารของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรให้การต้อนรับ

วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เข้าดีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤศจิกายน 2561 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัคร"โควตา" ปวส. ปี62

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัคร"สอบตรง" ปวส. ปี62

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครปริญญาโท 2/2561

กำหนดเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษา TCAS62

พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รับสมัครระบบ TCAS สำหรับ ม.6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ปี 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาปี 62 ณ Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น Tokai University ประเทศญี่ปุ่น และ Harbin Institute of Technology ประเทศจีน

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

ประกาศตารางสอบ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลโควตา ปวส.62

ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพร

ประกาศ สมัครทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการครุภัณฑ์กีฬาโรงยิมเนเซียม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการครุภัณฑ์กีฬาโรงยิมเนเซียม จำนวน 1 ชุด โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ครุภัณฑ์สำนักงานโรงยิมนีเซียม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงยิมนีเซียม จำนวน 1 ชุด

เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน จำนวน 1 ชุด

รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งวิศวกร (ปฎิบัติงานที่ลาดกระบังกรุงเทพ)

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเแทปเล็ต และ การทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คลิปวิดีโอ

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2561

ถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร61

บรรยากาศถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)