HEADLINE NEWS

รับสมัคร TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2561

ประกาศเกี่ยวกับ (TCAS)รอบ3

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3 ผ่านสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) *ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์*

สอบสัมภาษณ์ TCASรอบ3

สอบสัมภาษณ์กับผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษา TCAS รอบ 3 มีรุ่นพี่แต่ละสาขาคอยให้การต้อนรับและแนะนำน้องๆ ที่จะสัมภาษณ์ แต่ละสาขามีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการสัมภาษณ์

เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายแข่งขันหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร จำนวน 2 ทีม ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมส์การแข่งขัน Robo Golf Hole-in-One

สุดยอดมหาวิทยาลัยยุคใหม่ของโลก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดอันดับ 151 - 200 สุดยอดมหาวิทยาลัยยุคใหม่ของโลก ปี 2018

สร้างความเข้าใจในระบบ CUPT QA

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจในระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรและคณะ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรพระจอมเกล้าชุมพร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ IT UPDATE

31 พฤษภาคม 61 พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( KM ) การค้นหาข้อมูล การจัดเก็บงาน การเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วย IT

รับสมัครบัณฑิตศึกษา ปี2561

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

ประชุมวิขาการ IAMBEST ครั้งที่ 3

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 ณ ลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายชื่อผู้จองหอพักนักศึกษา หอใน ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประกาศ !! รายชื่อผู้จองหอพักนักศึกษา หอใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาต่อปริญญาโทปี61

ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัคร TCAS รอบที่ 4

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2561

ประเมินการสอนภาคเรียน3/60

ขอให้นักศึกษาทุุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา เข้าประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 3/2560 ได้ที่ http://regchumphon.kmitl.ac.th

ประกาศเกี่ยวกับ (TCAS)รอบ3

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3 ผ่านสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รับสมัคร ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)

รับสมัครบัณฑิตศึกษา ปี2561

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษา สอบตรง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับนักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University Collage Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

รับอาจารย์ 7 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) ประจำปี พ.ศ.2561 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเแทปเล็ต และ การทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คลิปวิดีโอ

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Formula Student

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คว้ารางวัลการแข่งขันยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2017-2018 (Formula Student)

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)