....;// HOME | Prince of Chumphon

HEADLINE NEWS

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง-พังงา-ภูเก็ต-กระบี่-ตรัง-สตูล) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร-นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สุราษฎร์ธานี-สงขลา)

วันที 21 สิงหาคม 2561

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

แข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

The 15 Robot Challenge International Tournament 2018 at The University of Science & Technology Beijing

ทำบุญหอพักนักศึกษาปี2561

โดย ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา ซึ่งเป็นการต้อนรับน้องใหม่ที่จะเข้าอยู่หอพักในของสถาบัน กิจกรรมพิธีทางสงฆ์ทำบุญตักบาตร ร่วมกันปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำของสถาบัน

คณะดูงานจากโรงเรียนศรียาภัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนศรียาภัย

รายงานตัวนักศึกษา ปี2561

กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 และกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้น เช่นการทำแผล การช่วยชีวิตเบื้องต้น วิทยากรคุณเข็มศิริ ผันผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปะทิวและคณะ

กำหนดการนักศึกษาใหม่ 2561

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กำหนดการนักศึกษาใหม่ เดือนสิงหาคม 2561

วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการแววนวัตกร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการแววนวัตกร)

กำหนดการนักศึกษา สิงหาคม61

กำหนดการนักศึกษา เดือนสิงหาคม 2561

ประกาศเกี่ยวกับ TCASรอบ5

ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561

ขอเปิดรายวิชาเรียนภาคเรียน1/2561

ขอเปิดรายวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 (รายวิชาตกค้าง) ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผู้จองหอพักนักศึกษา

รายชื่อผู้จองหอพักนักศึกษา หอใน ประจำปีการศึกษา 2561 **มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ**

ผลการคัดเลือกปริญญาโทปี61

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเกี่ยวกับ TCAS รอบที่ 4

ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2561

ประเมินการสอนภาคเรียน3/60

ขอให้นักศึกษาทุุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา เข้าประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 3/2560 ได้ที่ http://regchumphon.kmitl.ac.th

ประกาศเกี่ยวกับ (TCAS)รอบ3

ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3 ผ่านสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

อบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขอเชิญร่ วมสัมมนา : V3 Stain-Free Workflow Fast Quantitative western blotting และ Real-Time PCR : Current technology and Applications

17 กรกฎาคม 2018

รับสมัครอาจารย์ 7 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) ประจำปี พ.ศ.2561 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเแทปเล็ต และ การทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คลิปวิดีโอ

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)