เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่
รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS รอบ2 โควตา)

รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS รอบ2 โควตา)

รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS รอบ2 โควตา) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีการศึกษา 2564 (ลิ้งค์ Clearing House อยู่ในเอกสารประกาศรายชื่อ )
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564 รับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564
แจ้งความประสงค์สมัคร TCAS2 รอบโควตา

แจ้งความประสงค์สมัคร TCAS2 รอบโควตา

แจ้งความประสงค์สมัคร TCAS2 รอบโควตา สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้งได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564) รับสมัครจริง TCAS2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 26 มี.ค. 2564
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบสอบตรง ปวส. ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบสอบตรง ปวส. ประจําปีการศึกษา 2564

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบสอบตรง ปวส. ประจําปีการศึกษา 2564 รับสมัคร บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564
LIVE การสอบสัมภาษณ์ TCAS1

LIVE การสอบสัมภาษณ์ TCAS1

KMITL GoFight ประเมินตนเอง ก่อนเดินทางมาสถาบัน กับ 3 ขั้นตอนการคัดกรองอย่างง่ายๆ ในการเข้าพื้นที่ สจล.
รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS)

รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS)

รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS) เพืี่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปวส. ต่อปริญญาตรี แบบรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปวส. ต่อปริญญาตรี แบบรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โครงการรับ ปวส. ต่อปริญญาตรี แบบรับตรง สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รับสมัคร TCAS 64 รอบที่1 Portfolio ปี2564

รับสมัคร TCAS 64 รอบที่1 Portfolio ปี2564

รับสมัคร TCAS64 สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รอบที่1 Portfolio เปิดรับสมัครวันที 2 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ที่ https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รับสมัคร ปวส. ศึกษาต่อปริญญาตรี ปี2564

รับสมัคร ปวส. ศึกษาต่อปริญญาตรี ปี2564

รับสมัครเนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัคร tcas รอบ3 ปี2563

รับสมัคร tcas รอบ3 ปี2563

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัคร เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตา - ปวส.)

รับสมัคร เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตา - ปวส.)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตา - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบวันที่ 7 เมษายน - 10 มิถุนายน 2563
รับสมัครโครงการแววนวัตกร

รับสมัครโครงการแววนวัตกร

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแววนวัตกร ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครปริญญาโท ปี63

รับสมัครปริญญาโท ปี63

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) รอบ 24 ก.พ. - 10 มิ.ย.63 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รับสมัคร TCAS รอบ3

รับสมัคร TCAS รอบ3

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2563
Scroll to Top