เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ

การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2564
รับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการแววนวัตกร ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาโท

รับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการแววนวัตกร ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาโท

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก)

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2564
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (แบบรับตรง-ปวส.) รอบที่ 4

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (แบบรับตรง-ปวส.) รอบที่ 4

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (แบบรับตรง-ปวส.) รอบที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2564
วิธีการยืนยันสิทธิ์รอบ TCAS3 Admission คู่มือ วิดีโอแนะนำ

วิธีการยืนยันสิทธิ์รอบ TCAS3 Admission คู่มือ วิดีโอแนะนำ

วิธีการยืนยันสิทธิ์รอบ TCAS3 Admission คู่มือ วิดีโอแนะนำ ประจําปีการศึกษา 2564
การรายงานตัวระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกระบบการรับสมัคร
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission ประจําปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (ต่อเนื่อง กทม.-ชุมพร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (ต่อเนื่อง กทม.-ชุมพร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (ต่อเนื่อง กทม.-ชุมพร) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับ ปวส.ต่อปริญญาตรีแบบรับตรง รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับ ปวส.ต่อปริญญาตรีแบบรับตรง รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับ ปวส.ต่อปริญญาตรีแบบรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (แบบรับตรง-ปวส.) รอบที่ 3

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (แบบรับตรง-ปวส.) รอบที่ 3

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (แบบรับตรง-ปวส.) รอบที่ 3 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบโควตา รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบโควตา รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบโควตา รอบที่ 2 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รับสมัคร ปวส. ศึกษาต่อ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา (รับตรงต่อเนื่อง)

รับสมัคร ปวส. ศึกษาต่อ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา (รับตรงต่อเนื่อง)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา (ต่อเนื่อง รับตรง-ปวส.) รอบที่ 3 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 มีนานม 2564
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564 รับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
บันทึกถ่ายทอดสด Life and learn with natural in KMITL Chumphon Campus

บันทึกถ่ายทอดสด Life and learn with natural in KMITL Chumphon Campus

ขอเชิญชมบันทึกไลฟ์สด...Live ชีวิตดี๊ดี...มาเรียนที่นี่ สจล. ชุมพร
รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS รอบ2 โควตา)

รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS รอบ2 โควตา)

รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS รอบ2 โควตา) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ TCAS1 Portfolio และช่องทางการชำระเงินยืนยันสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ TCAS1 Portfolio และช่องทางการชำระเงินยืนยันสิทธิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ TCAS1 Portfolio รอบที่ 1 และช่องทางการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีการศึกษา 2564 (ลิ้งค์ Clearing House อยู่ในเอกสารประกาศรายชื่อ )
แจ้งความประสงค์สมัคร TCAS2 รอบโควตา

แจ้งความประสงค์สมัคร TCAS2 รอบโควตา

แจ้งความประสงค์สมัคร TCAS2 รอบโควตา สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้งได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564) รับสมัครจริง TCAS2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 26 มี.ค. 2564
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบสอบตรง ปวส. ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบสอบตรง ปวส. ประจําปีการศึกษา 2564

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบสอบตรง ปวส. ประจําปีการศึกษา 2564 รับสมัคร บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564
LIVE การสอบสัมภาษณ์ TCAS1

LIVE การสอบสัมภาษณ์ TCAS1

KMITL GoFight ประเมินตนเอง ก่อนเดินทางมาสถาบัน กับ 3 ขั้นตอนการคัดกรองอย่างง่ายๆ ในการเข้าพื้นที่ สจล.
รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS)

รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS)

รายชื่อผู้ได้รับโควตา (Pre-TCAS) เพืี่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปวส. ต่อปริญญาตรี แบบรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปวส. ต่อปริญญาตรี แบบรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โครงการรับ ปวส. ต่อปริญญาตรี แบบรับตรง สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รับสมัคร TCAS 64 รอบที่1 Portfolio ปี2564

รับสมัคร TCAS 64 รอบที่1 Portfolio ปี2564

รับสมัคร TCAS64 สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รอบที่1 Portfolio เปิดรับสมัครวันที 2 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ที่ https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Scroll to Top