เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวประกาศนักศึกษา

ข่าวประกาศนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษา และกลุ่มไลน์สำหรับนักศึกษาเข้าสอบ English Exit Exam

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และกลุ่มไลน์สำหรับนักศึกษาเข้าสอบ English Exit Exam

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และกลุ่มไลน์สำหรับนักศึกษาเข้าสอบ English Exit Exam
ประกาศ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน เมื่อจะเดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร เกี่ยวกับไวรัส COVID-19

ประกาศ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน เมื่อจะเดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร เกี่ยวกับไวรัส COVID-19

ประกาศ การปฏฺิบัติและการดำเนินการของนักศึกษาที่เดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร และประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19
อบรมระบบอักขราวิสุทธิ์ ผ่าน Microsoft Teams

อบรมระบบอักขราวิสุทธิ์ ผ่าน Microsoft Teams

อบรมระบบอักขราวิสุทธิ์ ผ่าน Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
Link เรียน Online ภาคการศึกษาที่ 2/2563

Link เรียน Online ภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักศึกษา สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลและ Link เรียน Online ภาคการศึกษาที่ 2/63 ได้ที่ Link : http://bit.ly/PCC_class_info_2_63_student
ทุนการศึกษากรณีฉุกเฉิน

ทุนการศึกษากรณีฉุกเฉิน

ทุนการศึกษา 2021 ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน สำหรัภาคการศึกษา 2/2563
KMITL English Exit Exam ลาดพระบังชุมพร

KMITL English Exit Exam ลาดพระบังชุมพร

การทดสอบวัดความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา KMITL English Exit Exam วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายชื่อหอพักนักศึกษา ปี 2563

รายชื่อหอพักนักศึกษา ปี 2563

รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าพักหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว
รับสมัครหอพักนักศีกษา ปี 2563

รับสมัครหอพักนักศีกษา ปี 2563

รับสมัครหอพักนักศึกษา สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
English Exit Exam

English Exit Exam

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562 รูปแบบ online สำหรับ นศ.หลักสูตร 4ปี หรือ 5ปี เข้าก่อนปีการศึกษา60 หลักสูตร 3ปี เข้าก่อนปีการศึกษา61 หลักสูตร 2ปี เข้าก่อนปีการศึกษา62
ช่องทางติดต่องานทะเบียน

ช่องทางติดต่องานทะเบียน

ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ผ่านช่องทางการสื่อสาร โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ก ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา เอกสารทางการศีกษา การจบการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท
หลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

หลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

รวมข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งปริญญาโท ปริญญาตรี และแผ่นพับนำเสนอข้อมูล
Scroll to Top