เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวประกาศนักศึกษา

ประกาศ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน เมื่อจะเดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร เกี่ยวกับไวรัส COVID-19

ประกาศ การปฏฺิบัติและการดำเนินการของนักศึกษาที่เดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร และประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19

Link เรียน Online ภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักศึกษา สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลและ Link เรียน Online ภาคการศึกษาที่ 2/63 ได้ที่ Link : http://bit.ly/PCC_class_info_2_63_student

English Exit Exam

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562 รูปแบบ online สำหรับ นศ.หลักสูตร 4ปี หรือ 5ปี เข้าก่อนปีการศึกษา60 หลักสูตร 3ปี เข้าก่อนปีการศึกษา61 หลักสูตร 2ปี เข้าก่อนปีการศึกษา62

Scroll to Top