เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวนักศึกษา

ขอเชิญฟังบรรยาย ​วิศวกรรมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตรและชีวภาพ

ขอเชิญทุกท่าน​ที่สนใจ​ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย​ หัวข้อ​วิศวกรรมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตรและชีวภาพ​ ท่านใดสนใจแสกน QR Cord

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ

การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2564

มาตรการป้องกันโควิด-19 1-30 มิถุนายน2564 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

มาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 1-30 มิถุนายน2564 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปภายในสถาบัน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อันเนื่องจากไวรัส COVID-19

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อันเนื่องจากไวรัส COVID-19

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก)

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2564

Scroll to Top