เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวนักศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีการศึกษา 2564 (ลิ้งค์ Clearing House อยู่ในเอกสารประกาศรายชื่อ )

ประกาศ นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน เมื่อจะเดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร เกี่ยวกับไวรัส COVID-19

ประกาศ การปฏฺิบัติและการดำเนินการของนักศึกษาที่เดินทางเข้าวิทยาเขตชุมพร และประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS2 รอบโควตา ประจําปีการศึกษา 2564 รับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564

แจ้งความประสงค์สมัคร TCAS2 รอบโควตา

แจ้งความประสงค์สมัคร TCAS2 รอบโควตา สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้งได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)
รับสมัครจริง TCAS2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 26 มี.ค. 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบสอบตรง ปวส. ประจําปีการศึกษา 2564

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบสอบตรง ปวส. ประจําปีการศึกษา 2564 รับสมัคร บัดนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564

LIVE การสอบสัมภาษณ์ TCAS1

KMITL GoFight ประเมินตนเอง ก่อนเดินทางมาสถาบัน กับ 3 ขั้นตอนการคัดกรองอย่างง่ายๆ ในการเข้าพื้นที่ สจล.

Scroll to Top