เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

ขอเชิญคณาจารย์  ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมงาน

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

จัดงานที่วิทยาเขตชุมพร เงินสนับสนุนรวมเกือบ 1 ล้านบาท

ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ 

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

Scroll to Top