เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

Joe

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก เก้าอี้ 200 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็ก จำนวน 200 ตัว เก้าอี้ จำนวน 200 ตัว

ระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์ (จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

ขอเชิญคณาจารย์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ จัดงานที่วิทยาเขตชุมพร เงินสนับสนุนรวมเกือบ 1 ล้านบาท – ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ – ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

เสม็ดขาว

พบมากในป่าพรุภายในวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย การแยกสารสำคัญเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการเกษตร สมุนไพรและพลังงานชีวมวล
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.นาตยา มนตรี ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว ผศ.พีรชัย กุลชัย ผศ.วรรษชล วัฒนะ

English Exit Exam

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562 รูปแบบ online สำหรับ นศ.หลักสูตร 4ปี หรือ 5ปี เข้าก่อนปีการศึกษา60 หลักสูตร 3ปี เข้าก่อนปีการศึกษา61 หลักสูตร 2ปี เข้าก่อนปีการศึกษา62

ช่องทางติดต่องานทะเบียน

ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ผ่านช่องทางการสื่อสาร โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ก ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา เอกสารทางการศีกษา การจบการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท

Scroll to Top