เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

มหกรรมข้าวไร่4ภาค1080x675

กำหนดการ

Video Playlist
1/10 videos
1
ข่าวนอกลู่ 14 พ.ย. 64 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ชมนาทีที่ 5:08
ข่าวนอกลู่ 14 พ.ย. 64 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ชมนาทีที่ 5:08
2
ประมวลภาพกิจกรรม มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่ 3
ประมวลภาพกิจกรรม มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่ 3
3
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่ 3
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่ 3
4
ขอเขิญร่วมงานข้าวไร่ 4ภาค คุณอร่าม แก้วนิล สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเขิญร่วมงานข้าวไร่ 4ภาค คุณอร่าม แก้วนิล สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
5
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ทำไมต้องข้าวไร่ที่นาชะอัง ต.นาชะอัง จ.ชุมพร  U2T : University to Tambon
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ทำไมต้องข้าวไร่ที่นาชะอัง ต.นาชะอัง จ.ชุมพร U2T : University to Tambon
6
การพัฒนาข้าวไร่ชุมพร
การพัฒนาข้าวไร่ชุมพร
7
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร  ร่วมจิตร นกเขา และ ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปจากข้าวไร่ฯ
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ร่วมจิตร นกเขา และ ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปจากข้าวไร่ฯ
8
ชุมพรจัดมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ก.พ.2562
ชุมพรจัดมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ก.พ.2562
9
เสวนาเรื่อง วิถีข้าวไร่ กับวิถีชุมชน มหกรรมข้าวไร่ครั้งที่ 1
เสวนาเรื่อง วิถีข้าวไร่ กับวิถีชุมชน มหกรรมข้าวไร่ครั้งที่ 1
10
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่1  ปี 2561
พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ครั้งที่1 ปี 2561

กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่

Scroll to Top