ประกาศ ขั้นตอน วิธีการ เข้าสู่พื้นที่ของ พระจอมเกล้าเกล้าลาดกระบังชุมพร

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป