ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ลาดกระบังชุมพรรับรางวัล “รางวัลครูดี ศรีชุมพร”

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพืชสวน