ทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565”

โดยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร