ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว อาฮุจา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพืชสวน