เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

นโยบายคุกกี้

   เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักบริการคอมพิวเตอร์  สจล. (ต่อไปจะใช้คำว่า “เรา”) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่นำส่งจากเว็บไซต์ของเราไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องราบรื่น รวมถึงอาจมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และปกติแล้วเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 การใช้งานคุกกี้

            เราใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้สามารถจดจำความต้องการการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

            คุกกี้ที่เราใช้ แบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

  1. Session Cookies เป็นคุกกี้แบบอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น แล้วลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือปิดเว็บบราวเซอร์
  2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้แบบอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน เมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วและประทับใจยิ่งขึ้น

จัดการคุกกี้ได้อย่างไร

    บราวเซอร์ส่วนใหญ่นั้นมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่ได้ ทั้งนี้ หากท่านปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ การใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเรา และความประทับใจของท่านได้

 วิธีการจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่  www.allaboutcookies.org หรือ https://www.aboutcookies.org/

Scroll to Top