เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ใบเสร็จเงินบริจาคลดหย่อนภาษีได้ 100%

ฝึกอบรมและ WORKSHOP ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อรุ่นใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ฝึกอบรมและ WORKSHOP ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อรุ่นใหม่ นวัตกรรมลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

จัดซื้อโต๊ะเหล็ก เก้าอี้ 200 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็ก จำนวน 200 ตัว เก้าอี้ จำนวน 200 ตัว

ระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์ (จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

ขอเชิญคณาจารย์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ จัดงานที่วิทยาเขตชุมพร เงินสนับสนุนรวมเกือบ 1 ล้านบาท – ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ – ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

Scroll to Top