เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

ผู้บริหารพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีนโยบายสร้างนวัตกรรม ให้กับชุมชน โดยทีมงานพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร

Scroll to Top