เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ
สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564

Scroll to Top