เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วารุณี ลิ่มมั่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ลิ่มมั่น
สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

Scroll to Top