เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ ::
✳️ New normal to Next normal การตลาดยุคใหม่ ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด
✳️ การเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
✍🏻 สนใจ ลงทะเบียนฟรี ได้ที่

Scroll to Top