เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM " โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี เป็นประธาน และร่วมให้แนวคิด แนวทางในการใช้ชีวิตหลังเรียนจบระดับปริญญาตรีแก่น้องๆ นักศึกษา

Scroll to Top