เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และกลุ่มไลน์สำหรับนักศึกษาเข้าสอบ English Exit Exam

***ข้อควรระวังในการส่งงานชิ้นที่ 1**
1. ให้ตั้งชื่อไฟล์ และชื่อเรื่อง เช่น PCC-Group1_60099999(Daranee Salamteh)
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียวเท่านั้น ไม่ต้องส่งไฟล์ Word
3. ส่งอีเมลครั้งเดียวเท่านั้น
4. หากต้องการแก้ไขงานที่ส่งไปแล้ว ให้เพิ่มคำว่า edit หลังไฟล์งาน เช่น PCC-Group1_60099999(Daranee Salamteh)edit
5. หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 1 วัน ให้ใช้วิธีการตอบกลับ หรือส่งต่อมาในอีเมลฉบับเดิมที่ส่งมา
6. เมื่อได้รับอีเมลตอบกลับแล้วให้คลิกลิงค์เข้าไปตรวจสอบสถานะการส่งงานชิ้นที่ 1 ว่าขึ้นคำว่า “ส่งแล้ว” หรือไม่ ถ้าไม่ขึ้นให้ตอบกลับในอีเมลฉบับที่เจ้าหน้าที่แจ้งไปทันที

Scroll to Top