เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคน ต้องตรวจสุขภาพ

แจ้งนักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนทราบและปฏิบัติ‼ (เฉพาะนศ. สังกัดวิทยาเขตชุมพรฯ) 📌ให้ทุกคนตรวจสุขภาพนักศึกษาแรกเข้า รายละเอียดดังนี้
1. ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐบาล / เอกชน โดยใช้แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งก์ https://shorturl.asia/YGDIT
2. ส่งแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพตามลิงก์ https://forms.gle/w446aD9p9D3QvXEw7
ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2567 สอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0830665331

Scroll to Top