เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ลาดกระบังชุมพรรับรางวัล “รางวัลครูดี ศรีชุมพร”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ " รางวัลครูดี ศรีชุมพร" โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2565

Scroll to Top