เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_64_08_23_1
slider_64_07_19_1
slider_63_10_25_1_

ข่าวรับสมัคร ประกาศผล นักศึกษาใหม่

Video Playlist
1/12 videos
1
พี่ๆ ผู้บริหารยินดีต้อนรับน้องใหม่ ปีการศีกษา2564
พี่ๆ ผู้บริหารยินดีต้อนรับน้องใหม่ ปีการศีกษา2564
2
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
3
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรไหม
รู้จักพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพรไหม
4
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
หลากหลายหลักสูตรการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
5
โครงการปัจฉิมนิเทศ (ONLINE) ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศ (ONLINE) ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
6
IAMBEST2021
IAMBEST2021
7
เราจะผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกัน
เราจะผ่านสถานการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกัน
8
สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี โดยโทรทัศน์ช่อง NBT
สัมภาษณ์สด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี โดยโทรทัศน์ช่อง NBT
9
บันทึก Live ชีวิตดี๊ดี...มาเรียนที่นี่ สจล. ชุมพร
บันทึก Live ชีวิตดี๊ดี...มาเรียนที่นี่ สจล. ชุมพร
10
เกษตรอัจฉริยะ พี่เคสอนชิวร้านกาแฟ
เกษตรอัจฉริยะ พี่เคสอนชิวร้านกาแฟ
11
หลักสูตรสัตวศาสตร์ มีการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ด้วย
หลักสูตรสัตวศาสตร์ มีการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ด้วย
12
แนะนำภาควิชาในพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
แนะนำภาควิชาในพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
ข่าวประชาสัมพันธ์​
ข่าวประกาศนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ITA

Integrity and Transparency Assessmentf

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
สุจริตและโปร่งใสคือหัวใจขององค์กร

Current

KMITL

สิ่งแวดล้อม

งานวิจัย

KBAC เพื่อชุมชน

KMITL BETAGRO AREA-BASED CHUMCO

COMMUNITY COLLABORATION

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

  • ส่งมอบแพเพื่อพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
  • ธนาคารปูเกาะเตียบ
  • ชุมชนปลอดขยะ เกาะเตียบ
  • กองทุนเก็บเบี้ยใต้ถุน “ล้าน”
  • เก็บใบปาล์มน้ำมัน เพื่อตรวจธาตุอาหาร
Scroll to Top