KMITL PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS BETAGRO AREA-BASED CHUMKO COMMUNITY COLLABORATION

 • จันทร์ - เสาร์ ( 08.30 น. - 16.30 น.)

  เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
 • อีเมลผู้ประสานงาน KBAC

  pon.trlth@gmail.com
 • ติดต่อ นายชาติวุฒิ พลนิล

  08-9726-1687

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ป่าไม้สำหรับใช้ทำ QR code และทำป้ายชื่อต้นไม้”

วันเสาร์ที่ 25 มิย 65 เวลา 13.00 - 16.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ป่าไม้สำหรับใช้ทำ QR code และทำป้ายชื่อต้นไม้” ณ KMITL PCC โดยมี ผศ.ดร. กนกพร บุญยอติชาติ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ม.11 บ้านทุ่งยอ และน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ลูกหลานในชุมชน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ป่าไม้
 • ทำป้ายชื่อต้นไม้

>>อ่านทั้งหมด<<

กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาดหาด เกาะไข่คัพ ครั้งที่ 1

ณ ริมชาดหาดเกาะไข่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของเกาะไข่ ให้เป็นที่รู้จัก

Read More

เก็บขยะชายหาด 3 อ่าว

U2T ร่วมปฏิบัติภาระกิจด้านมิติสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Big Cleaning Day

Read More

กิจกรรมวางซั้ง (บ้านปลา) และมอบอุปกรณ์การทำประมง ในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร

เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปูม้าในทะเล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวตำบลชุมโค

Read More

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นำโดยนายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) และบัณฑิตจ้างงาน สจล. วช. สวทช. ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Read More

ศาลจังหวัดหลังสวน ศึกษาดูงานในโครงการศาลจังหวัดสีเขียว

นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) และนายทรงชัย อยู่เย็น (ผู้จัดการธนาคารปูม้าบ้านหินกบ) ให้การต้อนรับในกิจกรรมดังกล่าว ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

สมาชิกกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหินกบ นักศึกษาจ้างงาน สจล.ชุมพร และ วช. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำซั้ง

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำซั้ง (บ้านปลา) ในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร ซึ่งจัดในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

Read More


กิจกรรมทั้ง 5 ด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

ชุมแพะ@ชุมพรครั้งที่ 1

การพัฒนาสายพันธุ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต

KidBright

เรียนรู้การใช้งาน KidBright เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์

SB Conference 2020

เครือข่ายธนาคารปูม้า อำเภอปะทิว ร่วมกิจกรรม SB Conference 2020 ณ จังหวัดจันทบุรี

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์

โครงการปลูกต้นไม้กับชุมชน

หน่วยงาน KBAC เทศบาลตำบลชุมโค และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้กับชุมชน

มอบที่จ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

นักศึกษาจบใหม่จ้างงาน สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และหน่วยงาน KBAC จัดทำที่จ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชุมโค

คณะกรรมการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค โดยพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร และเบทาโกร (KBAC)

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รักษาการแทนอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชระ ศิลป์เสวตร์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายชาติวุฒิ พลนิล

นักวิชาการสัตวบาล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

จักริน แต้ไพสิฐพงษ์

สำนักพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

บัญญัติ คำบุญเหลือ

ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี

นักวิชาการอาวุโส

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ชลิต ชุมเกษียณ

นายกเทศมนตรีตำบลชุมโค

เทศบาลตำบลชุมโค

เดชา คำลี

รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค

เทศบาลตำบลชุมโค

สมเกียรติ แสงสุวรรณ

รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค

เทศบาลตำบลชุมโค

ประจวบ มิตรวงษา

ปลัดเทศบาลตำบลชุมโค

เทศบาลตำบลชุมโค

สุดารัตน์ อสิอุโค

นักพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลชุมโค

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค โดยพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร และเบทาโกร