KMITL PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS BETAGRO AREA-BASED CHUMKO COMMUNITY COLLABORATION

 • จันทร์ - เสาร์ ( 08.30 น. - 16.30 น.)

  เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
 • อีเมลผู้ประสานงาน KBAC

  autthawutkr@betagro.com
 • ติดต่อ นายชาติวุฒิ พลนิล

  08-9726-1687

กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เกาะไข่คัพ ครั้งที่ 1

สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร โรงเรียนบ้านหินกบ เครือข่ายธนาคารปูม้า อำเภอปะทิว กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านหินกบ และหน่วยงาน KBAC ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาดหาด เกาะไข่คัพ ครั้งที่ 1 ณ ริมชาดหาดเกาะไข่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของเกาะไข่ ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อช่วยส่งเสริมการหารายได้ของคนในชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แก่คนในพื้นที่ ร่วมถึงยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมดำน้ำรอบเกาะไข่ เยี่ยมชมเกาะไข่ ขับเจ็ทสกีรอบเกาะไข่ โดยมีทีมงาน KBAC (สจล.ชุมพร วช. ) และ อว. ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ การวางแผนการเดินเรือ และการประชาสัมพันธ์ ในครั้งนี้

 • ดำน้ำบริเวณรอบเกาะไข่
 • เยี่ยมชมเกาะไข่
 • ขับเจ็ทสกีรอบเกาะไข่

>>อ่านทั้งหมด<<

กิจกรรมวางซั้ง (บ้านปลา) และมอบอุปกรณ์การทำประมง ในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร

เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปูม้าในทะเล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวตำบลชุมโค

Read More

ศาลจังหวัดหลังสวน ศึกษาดูงานในโครงการศาลจังหวัดสีเขียว

นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) และนายทรงชัย อยู่เย็น (ผู้จัดการธนาคารปูม้าบ้านหินกบ) ให้การต้อนรับในกิจกรรมดังกล่าว ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

สมาชิกกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหินกบ นักศึกษาจ้างงาน สจล.ชุมพร และ วช. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำซั้ง

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำซั้ง (บ้านปลา) ในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร ซึ่งจัดในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

Read More

พัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านและพัฒนาเกาะไข่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เพชรคีรี ชาวบ้านหมู่ 6 นักศึกษาจ้างงาน สจล. ชุมพร และวช. ร่วมพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านและพัฒนาเกาะไข่

Read More

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นำโดยนายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) และบัณฑิตจ้างงาน สจล. วช. สวทช. ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Read More

เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจคุณภาพ บริเวณพื้นที่สวนปาล์ม หมู่ที่ 1 ตำบลชุมโค

ทีมจ้างงาน วช. เก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่สวนปาล์ม หมู่ที่ 1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อส่งตรวจคุณภาพดินในห้องแลป สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Read More


กิจกรรมทั้ง 5 ด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค

ชุมแพะ@ชุมพรครั้งที่ 1

การพัฒนาสายพันธุ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต

KidBright

เรียนรู้การใช้งาน KidBright เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์

SB Conference 2020

เครือข่ายธนาคารปูม้า อำเภอปะทิว ร่วมกิจกรรม SB Conference 2020 ณ จังหวัดจันทบุรี

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์

โครงการปลูกต้นไม้กับชุมชน

หน่วยงาน KBAC เทศบาลตำบลชุมโค และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้กับชุมชน

มอบที่จ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

นักศึกษาจบใหม่จ้างงาน สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และหน่วยงาน KBAC จัดทำที่จ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชุมโค

คณะกรรมการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค โดยพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร และเบทาโกร (KBAC)

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ. วัชระ ศิลป์เสวตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายชาติวุฒิ พลนิล

นักวิชาการสัตวบาล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

จักริน แต้ไพสิฐพงษ์

สำนักพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

บัญญัติ คำบุญเหลือ

ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี

นักวิชาการอาวุโส

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ชลิต ชุมเกษียณ

นายกเทศมนตรีตำบลชุมโค

เทศบาลตำบลชุมโค

เดชา คำลี

รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค

เทศบาลตำบลชุมโค

สมเกียรติ แสงสุวรรณ

รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค

เทศบาลตำบลชุมโค

ประจวบ มิตรวงษา

ปลัดเทศบาลตำบลชุมโค

เทศบาลตำบลชุมโค

สุดารัตน์ อสิอุโค

นักพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลชุมโค

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค โดยพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร และเบทาโกร