KMITL PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS BETAGRO AREA-BASED CHUMKO COMMUNITY COLLABORATION

 • จันทร์ - เสาร์ ( 08.30 น. - 16.30 น.)

  เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
 • อีเมลผู้ประสานงาน KBAC

  pon.trlth@gmail.com
 • ติดต่อ นายชาติวุฒิ พลนิล

  08-9726-1687

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ป่าไม้สำหรับใช้ทำ QR code และทำป้ายชื่อต้นไม้”

วันเสาร์ที่ 25 มิย 65 เวลา 13.00 - 16.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ป่าไม้สำหรับใช้ทำ QR code และทำป้ายชื่อต้นไม้” ณ KMITL PCC โดยมี ผศ.ดร. กนกพร บุญยอติชาติ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ม.11 บ้านทุ่งยอ และน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ลูกหลานในชุมชน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ป่าไม้
 • ทำป้ายชื่อต้นไม้

>>ดูภาพกิจกรรม<<

กิจกรรม KBAC

กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาดหาด เกาะไข่คัพ ครั้งที่ 1

ณ ริมชาดหาดเกาะไข่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของเกาะไข่ ให้เป็นที่รู้จัก

ภาพเพิ่มเติม

เก็บขยะชายหาด 3 อ่าว

U2T ร่วมปฏิบัติภาระกิจด้านมิติสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Big Cleaning Day

ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวางซั้ง (บ้านปลา) และมอบอุปกรณ์การทำประมง ในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร

เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปูม้าในทะเล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวตำบลชุมโค

Read More

ศาลจังหวัดหลังสวน ศึกษาดูงานในโครงการศาลจังหวัดสีเขียว

นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) และนายทรงชัย อยู่เย็น (ผู้จัดการธนาคารปูม้าบ้านหินกบ) ให้การต้อนรับในกิจกรรมดังกล่าว ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

สมาชิกกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหินกบ นักศึกษาจ้างงาน สจล.ชุมพร และ วช. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำซั้ง

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำซั้ง (บ้านปลา) ในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร ซึ่งจัดในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

Read More

พัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านและพัฒนาเกาะไข่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เพชรคีรี ชาวบ้านหมู่ 6 นักศึกษาจ้างงาน สจล. ชุมพร และวช. ร่วมพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านและพัฒนาเกาะไข่

Read More

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นำโดยนายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) และบัณฑิตจ้างงาน สจล. วช. สวทช. ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Read More

เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจคุณภาพ บริเวณพื้นที่สวนปาล์ม หมู่ที่ 1 ตำบลชุมโค

ทีมจ้างงาน วช. เก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่สวนปาล์ม หมู่ที่ 1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อส่งตรวจคุณภาพดินในห้องแลป สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Read More

ร่วมหาแนวทางในการจัดวางซั้งปลาและการพัฒนาเกาะไข่ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หน่วยงาน KBAC เครือข่ายธนาคารปูม้า และนักศึกษาจ้างงาน สจล.ชุมพร/วช./สวทช. ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และสรุปการบริหารงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมชุมโค ลาดกระบังชุมพร

Read More

มอบที่จ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบให้กับโรงเรียนภายในตำบลชุมโค 6 โรงเรียน

หน่วยงาน KBAC และนักศึกษาจบใหม่จ้างงาน สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดทำอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชุมโค

Read More

กศน. อำเภอปะทิว ศึกษาดูงาน ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านหินกบ

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิว ได้เข้าศึกษาดูงานธนาคารปูม้าชุมชนบ้านหินกบ

Read More

ติดตามความก้าวหน้า การสร้างฝายชะลอน้ำให้กับสมาชิกชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านชุมโค

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านชุมโค และนักวิชาการ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ติดตามความก้าวหน้า (เอกสารหนังสือราชการ) การสร้างฝายชะลอน้ำให้กับสมาชิกชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านชุมโค

Read More

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา (KidBright)

อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สจล.วิทยาเขตชุมพร หน่วยงาน KBAC และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลชุมโค ร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Read More

ทำการวิจัยการเพาะปูม้า

นายทรงชัย อยู่เย็น(พี่ช้าง) เลขานุการธนาคารปูม้า ทำการวิจัยการเพาะปูม้า ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

ประชุมหารือ ณ โรงเรียนบ้านหินกบ

คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านหินกบ และคณะผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพร หารือเรื่องการพัฒนาโรงเรียนบ้านหินกบ

Read More

คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

คณะผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และคณะอาจารย์ ดูงาน ณ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

Read More

การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของชุมชนประมงชายฝั่งบ้านหินกบ ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

ประชุมการวิจัยปูม้า ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

ดร. วลัยพร มัฆพานและนักศึกษา สจล.วิทยาเขตชุมพร นายทรงชัย อยู่เย็น (เลขานุการธนาคารปูม้าบ้านหินกบ)และนายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี (นักวิชาการอาวุโส) ประชุม ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

ร่วมงาน SB Conference 2020 ที่จังหวัดจันทบุรี

นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี (นักวิชาการอาวุโส) นายทรงชัย อยู่เย็น (เลขานุการธนาคารปูม้าบ้านหินกบ)และเครือข่ายธนาคารปูม้า นำเสนอธนาคารปูม้าในงาน SB Conference 2020 ที่จังหวัดจันทบุรี

Read More

กิจกรรมติว O-net ให้กับนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา

ผศ.ดร. จักรี ทีฆาภาคย์วิศิษฎ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ติว O-net ณ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา ทั้งหมด 3 สัปดาห์

Read More

เรียนรู้การใช้งาน kid bright เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์

นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี (นักวิชาการอาวุโส) นายอัครัช จันทร์ทับ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) นักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านหินกบ เรียนรู้การใช้งาน kid bright เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ ณ สจล .วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Read More

กิจกรรมปล่อยปูม้า ธนาคารปูม้าบ้านเกาะเตียบ

หัวหน้าศูนย์ คณะทำงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คุณพะนา คงมั่น (ประธานกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านเกาะเตียบ) คุณสมโชค ชำนาญ นางสาวเมธินี พันธุรัตน์ ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้า ร่วมกับ (ผส.) ธนาคารปูม้าบ้านเกาะเตียบ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

Read More

พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาลักษณะของปูม้า

ดร.วลัยภรณ์ มัฆพานและนักศึกษา สจล.วิทยาเขตชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นายทรงชัย อยู่เย็น นายชาติวุฒิ พลนิล นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี ลงพื้นที่เตรียมพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาลักษณะของปูม้าในระหว่างการเก็บรักษาเพื่อการขนส่ง ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

ประชุมเครือข่ายธนาคารปูประจำเดือน

นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี (นักวิชาการอาวุโส) นายสมศักดิ์ เพชรคีรี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6) นายทรงชัย อยู่เย็น (เลขานุการธนาคารปูม้าบ้านหินกบ) และสมาชิกภายในกลุ่ม ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ สจล.วิทยาเขตชุมพร

หน่วยงาน KBAC เข้าหารือกับ ผอ.สพฐ ชุมพร เขต 1 และหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ สจล.วิทยาเขตชุมพร ทั้งหมด 5 โรงเรียนประถม 1 โรงเรียนมัธยม

Read More

หารือและขอคำปรึกษาแผนดำเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่ ตำบลชุมโค

ผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และหน่วยงาน KBAC หารือและขอคำปรึกษาแผนดำเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่ ชุมพร เขต 1

Read More

ประชุมหน่วยงาน KBAC ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมโค

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์ (ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร) และหน่วยงาน KBAC พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมกับเทศบาลตำบลชุมโค

Read More

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (ชุมพร all for Green)ณ หาดทุ่งวัวแล่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หน่วยงาน KBAC และประชาชนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (ชุมพร all for Green) ณ หาดทุ่งวัวแล่น

Read More

ประชุมเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว ณ สจล.วิทยาเขตชุมพร

นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี (นักวิชาการอาวุโส) นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) อาจารย์เต้ย (อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และกลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว ประชุมเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว ณ สจล.วิทยาเขตชุมพร

Read More

ร่วมทำกิจกรรมในเครือข่ายธนาคารปูม้า

หน่วยงาน Trash hero ร่วมกับหน่วยงาน KBAC โดยมีนักเรียน และคุณครู ร่วมทำกิจกรรมศึกษาหาความรู้และตกแต่งธนาคารในเครือข่ายธนาคารปูม้า ที่ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ อ่าวบางสน แหลมทองหลาง และบ้านไม้ชายคลอง

Read More

กิจกรรมแมวป่าสัญจร OSK59

หน่วยงาน KBAC ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแมวป่าสัญจร OSK59 เพื่อสานต่อปณิธานมอบอุปกรณ์การศึกษาให้น้อง

Read More

โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน)

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร คณะผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพร จัดโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

Read More

จัดเตรียมวัสดุทางทะเล เพื่อแสดงในงาน SB จังหวัดชุมพร

นายชาติวุฒิ พลนิล นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษากลุ่ม Trash Hero ร่วมกันจัดเตรียมเก็บขยะวัสดุทางทะเล เพื่อนำมาจัดแสดงในงาน SB จังหวัดชุมพร

Read More

ประชุมหารือการพัฒนางาน 5 ด้าน smart tambon และความเชื่อมโยงกับโจทย์วิจัยสู่ชุมชน

สวทช. ร่วมกับ สจล.วิทยาเขตชุมพร นำโดย ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์ (ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร) นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการอาวุโส) หารือการพัฒนางาน 5 ด้าน smart tambon และความเชื่อมโยงกับโจทย์วิจัยสู่ชุมชน

Read More

ประชุมเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว ณ สจล.วิทยาเขตชุมพร

ผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพร และกลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว ประชุมเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว ณ สจล.วิทยาเขตชุมพร

Read More

ชาวบ้านหิบกบร่วมกันปรับปรุงพื้นห้องสมุด โรงเรียนบ้านหินกบ

ชาวบ้านชุมชนบ้านหินกบ ร่วมกันเทพื้นห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหินกบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหินกบ

Read More

ร่วมมือพัฒนาชุมชนชุมโค

สวทช. และ KBAC ร่วมหารือในการพัฒนาชุมชนชุมโค ณ บ้านไม้ชายคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

Read More

ประชุมหารือแนวทาง การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

คณะผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพร นำโดย รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล (รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร) CSC 3 ท่าน นำโดย คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ นักศึกษาฝึกงาน 2 ท่าน ร่วมหารือแนวทาง การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

Read More

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

รศ.ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล (รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร) นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการอาวุโส) ชาวบ้านชุมชนบ้านหินกบ 20 ท่าน นักศึกษาสหกิจ 3 ท่าน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

กิจกรรมค่ายสร้างพัฒนาสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆนักเรียน

นักศึกษา สจล.ชุมพร นำโดยชุมนุมค่ายสร้าง สจล.ชุมพรและหน่วยงาน KBAC ร่วมจัด กิจกรรมค่ายสร้างพัฒนาสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆนักเรียน

Read More

ประชุมหารือการทำงานวิจัยท้องถิ่น

การทำงานวิจัยท้องถิ่นระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับสำนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกรและศูนย์ประสานงาน สวก.สุวรรณภูมิ

Read More

Social impact Day 2019

KBAC ร่วมกิจกรรม ออกแบบทางออก มหาชน Social impact Day 2019

Read More

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นฐานแบบองค์รวมร่วมกัน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นฐานแบบองค์รวม ร่วมกัน ระหว่าง K(KMITL), B(BETAGRO) และ C(CHUMKO)

Read More

ประชุมหารือการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับสมาชิกชุมชน ร่องน้ำเขากระโจม

สร้างฝายชะลอน้ำให้กับสมาชิกชุมชน ร่องน้ำเขากระโจม บ้านชุมโค หมู่ที่ 3

Read More

ประชุมกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านหินกบ จำนวน 16 ท่าน นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี (นักวิชาการอาวุโส) จากหน่วยงาน KBAC และนักศึกษาสหกิจ ประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านหินกบ

Read More

ประชุมหารือการจัดตั้งธนาคารปูดำและปูม้า บ่อสำโรง

พี่ชน (ประธานกลุ่มธนาคารปูดำและปูม้า บ่อสำโรง) ร่วมกับเครือข่ายธนาคารปูม้า หารือการจัดตั้งธนาคารปูดำและปูม้า บ่อสำโรง ณ บ่อสำโรง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

Read More

ประชุมหารือเกี่ยวกับ ชุมโค Smart Tambon

นายอำเภอปะทิว รองอธิการบดี สจล.วิทยาเขตชุมพร ทีม KBAC นายกเทศมนตรี ต.ชุมโค คณะสวทช. และแกนนำชุมชน ต.ชุมโค ประชุมหารือเกี่ยวกับ ชุมโค Smart Tambon ณ สจล.วิทยาเขตชุมพร

Read More

ประชุมการขอความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนท้องถิ่นในชุมชน

อาจารย์ทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกบ นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) และนายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี (นักวิชาการอาวุโส) ประชุมการขอความร่วมมือ ณ โรงเรียนบ้านหินกบ

Read More

ประชุมสำรวจความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลชุมโค สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพร และครูจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน ระดมความคิดเห็นและสำรวจความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลชุมโค สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

Read More

เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณาจารย์ จากหน่วยงานทั่วประเทศเข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพร และม KBAC และหน่วยงาน KBAC เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณาจารย์ จากหน่วยงานทั่วประเทศเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชมพูชุมพร สจล.วิทยาเขตชุมพร

Read More

นักศึกษาจาก HARBIN ศึกษาดูงานธนาคารปูม้า บ้านหินกบ

กลุ่มคณาอาจารย์ นักศึกษาจาก KMITL นักศึกษาจาก HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY จากประเทศจีน ศึกษาดูงานธนาคารปูม้า บ้านหินกบ

Read More

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์

หน่วยงาน KBAC และสจล.วิทยาเขตชุมพร จัดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ ให้กับนักเรียน และคุณครู ในเขตตำบลชุมโค

Read More

ประชุมโครงการ Employee Engagement

นายชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) พร้อมด้วยแม่บ้าน สจล.วิทยาเขตชุมพร ประชุมโครงการ Employee Engagement

Read More

การอนุบาลลูกปูม้า

นายทรงชัย อยู่เย็น (เลขานุการธนาคารปูม้า) ทำการอนุบาลลูกปูม้ารอบที่ 3 อายุ 15 วัน มีอัตราการรอดสูงมากในระยะ Megalopa ณ ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

Read More

ประชุมในโครงการ Chumphon all For Green ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร) หน่วยงานราชการต่างๆ ตัวแทนเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว-อำเภอเมือง และ ผศ. วัชระ ศิลป์เสวตร์ (ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร) ร่วมประชุมในโครงการ Chumphon all For Green ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

Read More

ประชุมหารือโมเดลการพัฒนาชนบท

นายอำเภอปะทิว รองอธิการบดี สจล. วิทยาเขตชุมพร หน่วยงาน KBAC คณะผู้บริหารจาก สวทช. เทศบาลตำบลชุมโค และแกนนำชุมชนตำบลชุมโค ประชุมหารือโมเดลการพัฒนาชนบท Smart Tamboon

Read More

ประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติงาน KBAC

เทศบาลตำบลชุมโค หน่วยงาน KBAC และนายทรงเกียรติ แก้ววันทา (นักศึกษาสหกิจ) ประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติงาน KBAC ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมโค เทศบาลชุมโค

Read More

ประชุมกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอปะทิว

คณะทำงานจากหลายภคส่วน ประชุมหารือกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โฮมสเตย์ ณ บ้านไม้ชายคลอง

Read More

ประชุมการหารือการทำ MOU

ผู้บริหาร สจล.วิทยาเขตชุมพร และ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหินกบ ประชุมการหารือการทำ MOU ระหว่าง KMITL และโรงเรียนบ้านหินกบ สจล.วิทยาเขตชุมพร

Read More

ชุมแพะ@ชุมพร ครั้งที่ 1

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร) ร่วมงานชุมแพะ@ชุมพร ครั้งที่ 1 ณ สจล.วิทยาเขตชุมพร โดยมีคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค( รองอธิการบดี) และ ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์(ผู้ช่วยอธิการบดี) ให้การต้อนรับ

Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์และกลุ่มเกษตรกรหน้าถ้ำเขาพลู ลงนามการทำข้อตกลง (MOU) ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา

Read More

โครงการปลูกต้นไม้กับชุมชน

สำนักงานเทศบาลตำบลชุมโค ผศ. วัชระ ศิลป์เสวตร์ (รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร) อาจารย์ชาติวุฒิ พลนิล (นักวิชาการสัตวบาล) ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เพชรคีรี คุณสุดารัตน์ อสิอุโค คุณอรรถวุฒิ ครุฑปักษี (นักวิชาการอาวุโส) และนายทรงเกียรติ แก้ววันทา เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้กับชุมชน

Read More