พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ประจำปี 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประธานในพิธี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ร่วมในพิธี คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

กิจกรรม ครบรอบ 60 ปี สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ครบรอบ 60 ปี สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

13 ผู้บริหาร อาจารย์ ลาดกระบังชุมพร สำรวจพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แปลง 1 และ แปลง 2 เพื่อเตรียมข้อมูลการประชุมการพัฒนาพื้นที่ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร

12 ผู้บริหารและบุคลากร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะทิว คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

คณะกรรมาธิการการสื่อสารฯ

ลาดกระบังชุมพรโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพร ให้การต้อนรับ คุณกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรศฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรและคณะ ในโอกาสดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตร พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมและสนับสนุน Digital Startup ให้กับนักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน โดยแบ่งกระจายการสัมมนาออกเป็นห้อง ใช้ระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ เพื่อการเว้นระยะห่าง

Read more