พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ประจำปี 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประธานในพิธี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ร่วมในพิธี  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

กิจกรรม ครบรอบ 60 ปี สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ครบรอบ 60 ปี สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

13 ผู้บริหาร อาจารย์ ลาดกระบังชุมพร สำรวจพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แปลง 1 และ แปลง 2 เพื่อเตรียมข้อมูลการประชุมการพัฒนาพื้นที่ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563โดยผู้บริหารและบุคลากร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะทิว คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

คณะกรรมาธิการการสื่อสารฯ

คณะกรรมาธิการการสื่อสารฯฯ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาการส่งเสริมและสนับสนุน Digital Startup ให้กับนักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more