นักศึกษาชมรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.วิทยาเขตชุมพร ปฏิบัติการตรวจซ่อม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และจัดการระบบคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชมรมอิเล็กทร

Read more