เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

Live สด บรรยายผ่านเพจ “สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร CFGA”

🌟 วันนี้พบกัน 18.00 น. 🌟
Live สด บรรยายผ่านเพจ "สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร CFGA"
https://www.facebook.com/WorldDurianAcademy/
📌โดย อาจารย์ โอภาส สืบสาย📌
ในหัวข้อ : "การเก็บตัวอย่างดินและใบทุเรียนเพื่อการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร"
🌳ร่วมพูดคุย ปรึกษา ถามตอบ🌳 พร้อมเคล็ดลับ เทคนิคต่างๆในการจัดการปัญหาทุเรียน

Scroll to Top