เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร โดย คณะผู้บริหาร ทีมงานสร้างอุปกรณ์ ร่วมส่งมอบ "แคปซูลความดันลบ" สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ ตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลปะทิว

Scroll to Top