เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ นางน้ำฝน สุริยะธรรม ได้รับการแต่งตั้ง “ระดับชำนาญการพิเศษ”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นางน้ำฝน สุริยะธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.63

Scroll to Top