เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส67

21 มิ.ย. 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น “ลาดกระบังชุมพร” จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
*หมายเหตุ หากผู้ปกครองไม่สะดวก ในวัน และเวลา ดังกล่าว สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทาง Facebook และ Website

Scroll to Top