มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้าวไร่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและปลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
ภายใต้โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 2561
25-26 มกราคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

1. ประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวไร่และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไร่ (ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมข้าวไร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบมาให้คณะกรรมการตรวจสอบ)
ผลิตภัณฑ์บรรจุพร้อมจำหน่าย โดยมีอายุการเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

2. การประกวดบรรจุภัณฑ์ภายนอกสำหรับสวมทับข้าวไร่บรรจุถุงสุญญากาศ

เป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอกสำหรับสวมทับข้าวไร่บรรจุถุงสุญญากาศ 1 กิโลกรัม
ไม่จำกัดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุรวมถึงวิธีการสร้างต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์ต้องมีข้อมูลภูมิศาสตร์แหล่งผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวไร่

3. การแข่งขันศิลปะจากเมล็ดข้าวไร่

หัวข้อ “ชาวนาในความคิดของข้าพเจ้า”
ผู้จัดจะเตรียมเมล็ดข้าวเปลือกข้าวไร่ เมล็ดข้าวกล้องข้าวไร่ กาวลาเท็กซ์ เฟรมผ้าใบขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ดินสอ และที่คีบเมล็ดข้าว
ผู้สมัครแข่งขันสามารถเตรียมอุปกรณ์เสริมมาได้

4. การประกวดขวัญใจข้าวไร่ 4 ภาค

รอบความสามารถพิจารณาจากการแสดงเกี่ยวกับข้าวไร่ ไม่เกิน 5 นาที
การแต่งกาย / ความรู้เกี่ยวกับข้าวไร่ และการตอบคำถาม โดยถือมติการตัดสินของกรรมการถือเป็นเอกฉันท์

5. การแข่งขันเมนูจากข้าวไร่

ทีมละ 2 คน รับสมัครทั้งหมด 20 ทีม (หมายเหตุ : มีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ทีมละ 500 บาท)
แต่ละทีมต้องนำวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง รวมทั้งภาชนะใส่อาหารเข้าประกวด
ใช้เวลาในการทำอาหาร 1.30 ชั่วโมง ภายในบริเวณการแข่งขัน เป็นเมนูอาหารแปลกใหม่จากข้าวไร่ ไม่ต่ำกว่า 3 เมนู (รวมข้าวไร่หุงสุก)

6. การแข่งขันตำข้าวไร่

ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 5 คน
ผู้เข้าแข่งขันเตรียมข้าวเปลือก 5 กิโลกรัม และนำอุปกรณ์ สาก ครกมาเอง
ใช้เวลาในการตำข้าว 1 ชั่วโมง

กำหนดการ

นิทรรศการพันธุ์ข้าวไร่ 4 ภาค

ลานข้าวเปลือก

ปราสาทรวงข้าว

ติดต่อเรา

รศ.ดร.ร่วมจิต นกเขา โทร.08-9466-5205

  • Address

    สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
    17/1 หมู่6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    86230
    โทร 077 506410