โครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้กว่าจำนวน 420 คน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่

ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

24 เมษายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในปีนี้กว่าจำนวน 420 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในโครงการมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร คุณทัศไนย เหมือนแสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง " จากบัณฑิตสู่วัยการทำงานในยุค ไทยแลนด์ 4.0 " ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความสนใจและได้ประโยชน์สูงสุด แก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ สามารถนำมาปรับใช้ในการเข้าสู่การทำงานในอนาคต

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด