พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ร่วมกับ ปศุสัตว์ อ.ปะทิว ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ฟรี วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00น. ณ ลานไทร พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร โทร. 077506410

ชุมพรจิตอาสา บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในชุมชน

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองอธิการบดี ผศ.ดร. ธนรรษมลวรรณ พลมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ร่วมกับ กรมปศุสัตว์อำเภอปะทิว จัดกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่อำเภอปะทิว ฟรี ณ ลานไทร พระจอมเกล้าชุมพร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมพรจิตอาสา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ส่วนราชการและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด