รองอธิการบดี นำเสนอข้อมูล แสดงวิสัยทัศน์ นำพระจอมเกล้าชุมพร สู่ยุค 4.0

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยรองอธิการบดี รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล แสดงวิสัยทัศน์ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนา ในทุกด้านของวิทยาเขตชุมพร เพื่อเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ได้รับการนำเสนอข่าวสำนักข่าวท้องถิ่น ชุมพรออนไลน์นิวส์ ดีดี โพสต์ นิวส์ และ youtube หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์

ชุมพรออนไลน์นิวส์ ดีดี โพสต์ นิวส์ youtube หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ อ่านข่าวทั้งหมด