ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศีกษา พระจอมเกล้าชุมพร ประจำปีการศึกษา 2561

ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เลื่อนวันประกาศรายชื่อ เป็นวันที่ 20 มิถุนายน 2561