พระจอมเกล้าชุมพรคว้า 7 รางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (RUCA V)