การแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13

kmitl Prince of Chumphon Star Contest 2018 ประจำปีการศึกษา 2561

พระจอมเกล้าชุมพร ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายถึง 2 ทีม ในการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมการแข่งขัน Robo Golf Hole-in-One เมื่อ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

นาย อัษฎาวุธ ไพมณี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นาย อภิรักษ์ วรรณโร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองคง วิศวกรรมเครื่องกล นาย อริยะ วัตนไชย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นาย มนัสวิน เกตุประสม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นาย อโนชา เหล่าเคน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นาย ณัฐพล เเย้มกมล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด