ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ร่วมจิต นกเขา รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561 สาขาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ร่วมจิต นกเขา รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561 สาขาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ ที่ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561 จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

ภาพรับรางวัล อ่านข่าวทั้งหมด