นางสาวกาญจนา ม่วงทองคำ ได้รับการแต่งตั้งเป็น “นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการขั้นสูง”

อ่านข่าวทั้งหมด