พระจอมเกล้าชุมพร จัดการแข่งขันกีฬา กาสะลองเกมส์ 2017 ระหว่างวันที่ 15 - 27 มกราคม 2561

พระจอมเกล้าชุมพร จัดการแข่งขันกีฬา กาสะลองเกมส์ 2017 ระหว่างวันที่ 15 - 27 มกราคม 2561

สโมสรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดการแข่งขันกีฬา กาสะลองเกมส์ 2017 ระหว่างวันที่ 15 - 27 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีใจรักในการออกกำลังกาย การร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การวางแผนการทำงาน การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีม และประเภทเดี่ยว และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ทีมเชียร์ แบ่งสายการแข่งขันเป็นสี ประกอบดวย สีเหลือง สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน แต่ละสีประกอบด้วยนักศึกษาทั้ง 10 หลักสูตร การแข่งขันดำเนินมาในแต่ละวัน จนถึงวันสุดท้ายคือการแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์และสแตนเชียร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลประเภทต่างๆ กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก สร้างความสนุกสนาน สามัคคี และส่งเสริมให้นักศึกษารักในการออกกำลังกาย

ชมภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด